ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
  ชุดตรวจสอบภาวะเจริญพันธุ์ในเพศชายเบื้องต้นด้วยตนเอง
[ +zoom ]
ชุดตรวจสอบจำนวนอสุจิเบื้องต้นด้วยตนเอง:FertilCount  
Print
รหัสสินค้า : Spe0001
ราคา : 2,400.00 บาท
ราคาพิเศษ : 1,600.00 บาท

[17 ธันวาคม 2552 18:16 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 38286)
เป็นการทดสอบปริมาณความเข้มข้นของจำนวนอสุจิ โดยวัดจากจำนวนเชื้ออสุจิ ที่มีมากกว่าหรือน้อยกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร
จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

ชุดตรวจสอบภาวะเจริญพันธุ์เบื้องต้นในเพศชายด้วยตัวเอง FertilCount

 

FertilCount เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากในเพศชาย เป็นการทดสอบปริมาณความเข้มข้นของจำนวนอสุจิอย่างรวดเร็ว สามารถวัดจำนวนอสุจิ โดยวัดจากจำนวนเชื้ออสุจิ ที่มีมากกว่าหรือน้อยกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร ผลการทดสอบสองครั้งหากผลทดสอบพบว่าเชื้ออสุจิน้อยกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร ถือว่าอยู่ในภาวะมีบุตรยาก

การทำงานของ FertilCount


         เป็นการทดสอบอย่างง่ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าความเข้มข้นอสุจิจะสูงหรือต่ำกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร ผลการทดสอบทั้ง 2 ครั้งหากพบว่าความเข้มข้นของอสุจิต่ำกว่า20 ล้านตัว/มิลลิลิตร ถือว่าเป็นภาวะมีบุตรยาก

 

 

หยดตัวอย่างอสุจิลงบนแผ่นทดสอบเพื่ออ่านผลทดสอบจากสีที่ได้ การเปรียบเทียบความเข้มสีจะบอกถึงความเข้มข้นของอสุจิว่าสูง (ผลทดสอบเป็นบวก) หรือต่ำ (ผลทดสอบเป็นลบ) กว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร

 

การทดสอบควรใช้อสุจิ 2 ตัวอย่าง โดยการตรวจสอบครั้งที่สองให้เว้นจากการตรวจสอบครั้งแรก 3-7 วัน

 

ในกล่อง FertilCount ได้บรรจุอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้ในการเก็บตัวอย่างอสุจิทั้ง 2 ครั้ง

 

ความเข้มข้นของอสุจิเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยภาวะมีบุตรยากในเพศชาย อย่างไรก็ตามหากผลการทดสอบมีภาวะเป็นบวกไม่สามารถยืนยันได้ว่าคุณมีภาวะเจริญพันธุ์  การมีบุตรยากในเพศชายมีผลมาจากหลายสาเหตุ เหตุผลที่สำคัญคือความเข้มข้นของอสุจิมีน้อย เหตุผลอื่นๆ คือ ความไม่สมบูรณ์ของเซลอสุจิ มีเซลอื่นปะปนในน้ำเชื้อมากกว่าจำนวนอสุจิ หรือปัจจัยอื่นๆ โดยทางการแพทย์ถือว่า ภาวะความเครียด การมีไข้สูงก่อนทำการทดสอบภายใน 2 เดือน การออกกำลังกายการเดินทาง และการเปลี่ยนแปลงในอาหาร ล้วนมีผล ซึ่งควรปรึกษาแพทย์

การเตรียมตัวและการเก็บน้ำเชื้อ

 

1) เมื่อไหร่ที่ควรเก็บตัวอย่างอสุจิ

     ไม่ควรหลั่งเชื้ออสุจิออกมาก่อนจะทำการทดสอบ 3 วัน

 

2) เก็บน้ำเชื้ออย่างไร

     ตัวอย่างน้ำเชื้อควรเก็บโดยการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง ใส่ลงในภาชนะที่เตรียมให้

 

หมายเหตุ : น้ำเชื้อที่หลั่งออกมาจะเป็นลักษณะคล้ายเจล หลังจาก 1 ชั่วโมงผ่านไปน้ำเชื้อจะเจือจางกลายเป็นของเหลว น้ำเชื้อที่ใช้ในการทดสอบต้องมีลักษณะเจือจางเป็นของเหลวเท่านั้น

 

ในกล่องอุปกรณ์จะบรรจุถ้วยเก็บน้ำเชื้อ 2 ใบ ตัวอย่างน้ำเชื้อที่นำมาตรวจสอบควรใช้หลังจากการหลั่งใส่ถ้วยพักไว้อย่างน้อย 15 นาที คุณสามารถเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อได้ถึง 12 ชั่วโมงก่อนนำมาตรวจสอบ

 

หากน้ำเชื้อที่นำมาตรวจสอบไม่ได้เจือจางกลายเป็นของเหลวจะทำให้ผลทดสอบผิดพลาด

 

หากเก็บน้ำเชื้อไว้เกิน 12 ชั่วโมงให้ทิ้งเสีย หลังจากนั้น 3 วันจึงทำการเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อใหม่อีกครั้ง

 

อุปกรณ์ในกล่อง 

 
เมื่อเปิดกล่องบรรจุออกมาคุณจะพบอุปกรณ์ดังนี้

-          ตลับทดสอบ FertilCount 2 ตลับ

-          สารละลายสีฟ้า 1 ขวด

-          สารละลายใส 1 ขวด

-          หลอดหยด 2 หลอด

-          ถ้วยบรรจุเชื้ออสุจิ 2 ใบ

 

สิ่งที่คุณต้องเตรียม คือ นาฬิกาหรือเครื่องจับเวลาเพื่อทำการตรวจสอบ

 

อุปกรณ์ที่ใช้ทำมาจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ หากคุณสัมผัส หรือ ทำสารทดสอบหก ให้ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออก สามารถทิ้งในถังขยะได้ปกติ หากส่วนประกอบบางอย่างที่ระบุไว้ไม่ครบโปรดส่งคืนร้านค้า
 

ตลับทดสอบ FertilCount 

ตลับทดสอบ FertilCount 1 ตลับทดสอบ ประกอบไปด้วยช่อง 2 ช่อง T และ R ช่องที่ใช้อ้างอิง R มีสีฟ้า ซึ่งเป็นสีที่จะใช้เปรียบเทียบผลการทดสอบ ส่วนช่อง T มีสีขาว เป็นช่องทดสอบสำหรับหยดตัวอย่างน้ำอสุจิ
  

 

คำแนะนำสำหรับการเตรียมทดสอบ

   - ห้ามเปิดกระดาษซอง จนกว่าคุณพร้อมที่จะดำเนินการทดสอบ
    -  หยดตัวอย่างน้ำเชื้อเฉพาะใน ช่องสีขาว (T)
    -  ถ้าตัวอย่างน้ำเชื้อหรือสารทดสอบใช้เวลาเกินกว่า 5 นาทีในการหยด ถือว่าการทดสอบไม่ถูกต้อง

การเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อ
 

 

     

ขั้นที่ 1:  เก็บน้ำเชื้อ โดยการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (Masturbation) โดยตรงลงในถ้วยที่เตรียมไว้ให้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสด้านในของถ้วย

 

    

ขั้นที่ 2: ปิดฝาถ้วยและหมุนวนถ้วย 10 ครั้ง รออย่างน้อย 15 นาทีแต่ห้ามเกิน 12 ชั่วโมงก่อนทำการทดสอบ และก่อนการทดสอบให้หมุนวนถ้วยก่อนเริ่มทดสอบอีกครั้ง

       

 ขั้นที่ 3: เปิดซองออกโดยฉีกหรือตัดตามรอย จัดวางตลับทดสอบ FertilCount บนพื้นเรียบหันด้านที่มีช่องขึ้นข้างบน

       

ขั้นที่ 4: หมุนวนถ้วยก่อนเปิดฝา  บีบหลอดหยดพลาสติกที่จุดกึ่งกลาง วางปลายหลอดที่มีมุมลงในตัวอย่างน้ำอสุจิ และปล่อยหลอดหยดอย่างช้าๆ  อสุจิจะถูกดูดขึ้นในหลอดหยด
 

      

ขั้นที่ 5: ค่อยๆ บีบหลอดหยด หยดน้ำอสุจิ 1 หยดลงไปในช่อง T ให้ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที

      

ขั้นที่ 6: หยดสารละลายสีฟ้า 2 หยดลงไปในช่องทดสอบ T ให้ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที

      

ขั้นที่ 7: หยดสารละลายสีใส 2 หยดลงไปในช่องทดสอบ T ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที อ่านผลทดสอบภายใน 5 นาที

  

      

ขั้นที่ 8: การอ่านผลทดสอบและสีที่เปลี่ยน

     เปรียบเทียบสีในช่องทดสอบ (T) กับช่องอ้างอิง (R)
 

ผลทดสอบเป็นบวก (Positive Test)

      หากสีฟ้าของช่อง (T) เข้มหรือเข้มกว่าสีฟ้าของช่องอ้างอิง (R) ถือว่าผลทดสอบเป็นบวก (ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร)
 

ผลทดสอบเป็นลบ (Negative Test)

     หากช่อง (T) มีสีฟ้าจางกว่าช่องอ้างอิง (R) ถือว่าผลทดสอบเป็นลบ (ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิน้อยกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร)

บันทึกผลทดสอบลงในแบบฟอร์ม ที่อยู่ด้านหลังของคู่มือ
 

หมายเหตุ: หากไม่มีสีใดปรากฏขึ้นเลย แสดงว่าคุณอาจจะทำผิดพลาดในช่วงการหยดตัวอย่างน้ำเชื้อหรือสารละลายสีฟ้า,สารละลายสีใส ให้ทำการทดสอบครั้งที่ 2 โดยใช้อุปกรณ์ชุดใหม่

      

ขั้นที่ 9: หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบครั้งแรกให้ทิ้งตลับทดสอบที่ใช้แล้วในถังขยะปกติ และเก็บสารทดสอบลงซองโดยปิดให้สนิท สารลายสีฟ้ามีลักษณะไวต่อแสง ดังนั้นไม่ควรทิ้งไว้ด้านนอกซอง ให้ทิ้งถ้วยเก็บน้ำเชื้อที่ใช้แล้วในถังขยะปกติได้

     

ขั้นที่ 10: ทำการทดสอบซ้ำครั้งที่ 2 อย่างน้อยหลังจากทดสอบครั้งแรก 3 วัน แต่ห้ามเกิน 7 วัน ทำตามคำแนะนำขั้นที่ 1-8 โดยตลับทดสอบชุดใหม่ที่จัดไว้ให้

       หลังจากทำการทดสอบครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทิ้งอุปกรณ์ในถังขยะปกติได้

 

แปลผลการทดสอบ
 

          ผลการทดสอบครั้งที่สอง (ทำ 3-7 วันหลังจากการทดสอบแรก) ควรจะเหมือนกับการทดสอบในครั้งแรก หากผลไม่เหมือนกันรอ 10 สัปดาห์และทำการทดสอบซ้ำทั้งสองครั้งกับอุปกรณ์ทดสอบชุดใหม่
 

การทดสอบครั้งแรก

การทดสอบที่สอง

การแปลผลทดสอบ

บวก 

บวก 

ความเข้มข้นอสุจิเท่ากับหรือมากกว่า  20 ล้านตัว/มิลลิลิตร

ลบ 

ลบ 

ความเข้มข้นอสุจิน้อยกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร ควรปรึกษาแพทย์

บวก 

ลบ 

ทดสอบใหม่ใน 10 สัปดาห์และปรึกษาแพทย์

ลบ 

บวก 

ทดสอบใหม่ใน 10 สัปดาห์และปรึกษาแพทย์

ความแม่นยำของการทดสอบ

       จากการทดสอบตัวอย่างของผู้ชาย 64 คน โดยให้ใช้ FertilCount  และทั้ง 64 คนต้องนำตัวอย่างอสุจิส่งห้องทดลอง เพื่อทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อเปรียบเทียบ ผลทดสอบที่ได้นั้นพบว่า ผู้ชาย 49 คนที่ทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์มีความเข้มข้นของเชื้ออสุจิมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร และผู้ชาย 15 คนมีความเข้มข้นของเชื้ออสุจิน้อยกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ FertilCount  พบว่าผู้ชาย 15 คน มีความเข้มข้นของเชื้ออสุจิน้อยกว่า 20 ล้านตัว/มิลลิลิตร ถือว่า FertilCount ให้ผลแม่นยำ 100%  และผู้ชาย 47 ใน 49 คน มีความเข้มข้นของอสุจิในภาวะปกติ ถือว่า FertilCount ให้ผลแม่นยำ 96% 
 

        การทดสอบนี้พบว่า FertilCount ให้ผลแม่นยำโดยรวมถึง 97% จากการตรวจความเข้มข้นของเชื้ออสุจิพบว่า ผู้ชาย 62 ใน 64 คน ได้ผลทดสอบที่ถูกต้อง การทดสอบประสิทธิภาพและได้รับผลเดียวกันในแต่ละครั้ง (ทั้งบวกหรือลบ) จะประกันได้ว่า FertilCount ให้ผลทดสอบที่แม่นยำ

 

 

 

 

 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ชุดตรวจสอบจำนวนอสุจิเบื้องต้นด้วยตนเอง:Test-Point
ราคา : 2,600.00 บาท
ราคาพิเศษ : 1,600.00 บาท


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
    รายการสินค้า
     >>ชุดทดสอบการตกไข่
     >>ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
     >>กล้องตรวจวันตกไข่ ด้วยน้ำลาย
     >>ปรอทวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาวันตกไข่
     >>เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
     >>ชุดทดสอบฮอร์โมน FSH(วัยทอง)
     >>ชุดตรวจสอบอสุจิเบื้องต้นด้วยตนเอง
     >>เจลหล่อลื่น Pre-seed
     >>ชุดทดสอบเพศทารกในครรภ์
    วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้อยากมีลูก
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบการตกไข่
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
     - วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ แบบดิจิตอล
     - วิธีใช้ กล้องตรวจวันตกไข่ ด้วยน้ำลาย
     - วิธีวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาการตกไข่
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบเพศทารกในครรภ์
    การตั้งครรภ์
     - รู้จัก ฮอร์โมน ยามท้อง
     - เรียนรู้วงจรการตกไข่
     - สัญญาณการตั้งครรภ์
     - สัญญาณการตั้งครรภ์ 10 ประการ
     - เกิดอะไรขึ้นในช่วง 9 เดือนของการตั้งครรภ์
     - การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35
     - ภาวะโลหิตจางกับการตั้งครรภ์
    โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
     - สาวอายุ 30 กับคำว่า วัยทอง
     - มะเร็งปากมดลูก
     - Endometriosis
    บทความ สำหรับผู้อยากมีลูก
     - เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
     - การรักษาเพื่อการมีบุตร
     - การเลือกเพศบุตร
     - การตั้งครรภ์
     - โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
    รวมลิงค์น่าสนใจ
     - โปรแกรมคำนวณวันไข่ตก
     - ตารางคำนวณโอกาศการตั้งครรภ์
     - มาทายเพศของลูกในท้องกัน
     - รวมสาเหตุ ภาวะการไม่ตกไข่
     - ตั้งชื่อลูกน้อย ให้เป็นมงคล
     - Dumex
    Listคลีนิครักษามีบุตรยาก
    ตรวจสอบสถานะพัสดุ
    ข่าวรายวันที่เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
     - “กลยุทธ์” หยุดปัญหามีลูกยาก!
     - 360องศา ปัญหา
     - มีลูก "ยาก" ถึงเวลาตรวจ "สเปิร์ม"
     - Natural IVF/IVM ทางเลือกใหม่
     - ผู้ชายชอบกินสเต๊กมีเชื้ออสุจิเชื่องช้า
     - เมื่อหนู ๆ ไม่ยอมมาอุแว้...
     - ฮีโร่..งัดสารพัดเทคนิคช่วยผู้มีบุตรยาก
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 154
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,837,807
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 กรกฎาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by wecare2009.com
Engine by MAKEWEBEASY