ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
  วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ web จำหน่าย
วิธีใช้ชุดทดสอบหาระยะการตกไข่อย่างง่ายด้วยตัวเอง
[12 สิงหาคม 2552 14:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 197979 คน

  

ชุดทดสอบการตกไข่ด้วยตนเองแบบจุ่มปัสสาวะ

(One Step Ovulation Test: Urine Test Strip)

          ชุดทดสอบนี้ ใช้สำหรับตรวจสอบความเข้มเข้นของฮอร์โมน LH (Luteinizing Hormone) ในปัสสาวะ เพื่อทำนายระยะเวลาตกไข่ในสตรี โดยชุดทดสอบจะตรวจจับความเข้มข้น LH ที่ขึ้นสูง (LH surge) และกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ภายใน 36 ช.ม. การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนับจากตรวจพบผลเป็นบวกในครั้งแรก จะมีโอกาสตั้งครรภ์สูง

 

 

การทำงานของชุดทดสอบ

ลูทิไนซิ่งฮอร์โมน (Luteinizing HORMONE: LH) ที่อยู่ในปัสสาวะของสตรีทั่วไปจะ
เพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางของรอบเดือน การเพิ่มขึ้นของ
LH นี้ช่วยกระตุ้นการตกไข่
การตกไข่นี้จะเกิดขึ้นภายในเวลา 36 ชั่วโมง นับจากการตรวจพบ LH SURGE ซึ่งก็คือ
ผลทดสอบเป็นบวก

เมื่อนำชุดทดสอบถูกจุ่มลงในตัวอย่างปัสสาวะ  การซึมผ่านตามรูเล็กก็จะนำเอาตัวอย่าง
ลอดผ่านแผ่นเยื่อออกมา เมื่อ
LH ในตัวอย่างซึมผ่านถึงบริเวณเขตทดสอบก็จะทำให้เกิดแถบสี
ขึ้น
(Test Line) หากไม่มีแถบสีนี้ปรากฏก็แสดงว่าผลการทดสอบเป็นลบ

  

ผลทดสอบจะถูกต้องตามขั้นตอน ก็ต่อเมื่อมีแถบสีปรากฏในเขตควบคุม (control Line)

 

ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจสอบการตกไข่ด้วยความแม่นยำในระดับสูง  เป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพ ในการช่วยให้เกิดการตั้งครรภ์ เนื่องจากช่วยระบุเวลาที่ไข่จะพบกับอสุจิใน
สภาพการณ์ที่เหมาะสมที่สุดได้

 

การตกไข่นั้นอาจไม่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพต่างๆ  อารมณ์  และปัจจัยอื่นๆ จึงไม่อาจ
สันนิษฐานว่าการตกไข่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันหลังการมีประจำเดือน  ดังนั้นจึงควร
ทดสอบซ้ำในแต่ละรอบประจำเดือน                             

 
 
 


 


 

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ทดสอบ

   1. ซองหนึ่งใบบรรจุชุดทดสอบหนึ่งอัน และสารดูดความชื้น ซึ่งมีไว้เพื่อการเก็บอุปกรณ์เท่านั้น 
       และไม่ได้ใช้ในขั้นตอนการทดสอบแต่อย่างใด

   2. แผ่นคำแนะนำในการใช้

 

อุปกรณ์อื่นที่ท่านต้องเตรียม

  1. ถ้วยพลาสติกหรือถ้วยแก้วที่สะอาดและแห้งเพื่อเก็บปัสสาวะ
  2.
นาฬิกา

ข้อควรระวัง

   1. อุปกรณ์นี้ใช้ภายนอกเท่านั้น ห้ามรับประทาน 
   2.
ทิ้งหลังจากใช้เสร็จ  ไม่สามารถใช้ซ้าได้
   3.
ห้ามใช้อุปกรณ์ที่หมดอายุแล้ว
   4.
ห้ามใช้อุปกรณ์หากซองมีรอยฉีกขาดหรือปิดไม่สนิท
   5.
เก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บและรักษาให้คงสภาพ

   1. ซองที่เก็บอุปกรณ์ไม่มีรอยฉีกขาด เก็บในอุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุ
   2.
เก็บให้พ้นจากแสงแดด ความชื้นและความร้อน
   3. ห้ามแช่แข็ง
   4.
เมื่อฉีกซองแล้วให้รีบใช้ทันที

การเริ่มการทดสอบ

เริ่มแรกจะต้องคำนวณความยาวของรอบประจำเดือนปกติก่อน โดยเริ่มนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนจนถึงวันสุดท้ายก่อนวันที่มีประจำเดือนในครั้งถัดไป ตรวจสอบว่าความยาวของรอบประจำเดือนนั้นไม่แตกต่างกันในแต่ละเดือน เมื่อคุณทราบว่าความยาวรอบประจำเดือนของคุณแล้ว สามารถนำมาเปรียบเทียบกับแผนผังด้านล่าง เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นการทดสอบต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังรอบ
ประจำเดือน

ความยาว
ของรอบ

วันที่ควรเริ่มทำการทดสอบ

21

วัน

วันที่

6

22

วัน

วันที่

6

23

วัน

วันที่

7

24

วัน

วันที่

7

25

วัน

วันที่

8

26

วัน

วันที่

9

27

วัน

วันที่

10

28

วัน

วันที่

11

29

วัน

วันที่

12

30

วัน

วันที่

13

31

วัน

วันที่

14

32

วัน

วันที่

15

33

วัน

วันที่

16

34

วัน

วันที่

17

35

วัน

วันที่

18

36

วัน

วันที่

19

37

วัน

วันที่

20

38

วัน

วันที่

21

39

วัน

วันที่

22

40

วัน

วันที่

23

ยกตัวอย่าง หากปกติรอบประจำเดือนยาว 28 วัน ผังรอบประจำเดือนชี้ว่าควรเริ่มทดสอบในวันที่ 11 ปฏิทินข้างล่างนี้แสดงว่าคุณควรเริ่มทำการทดสอบเป็นวันที่ 11 ขอบรอบเดือน

 

ตัวอย่างปฏิทิน

S

M

T

W

T

F

S

1

 

2

 

3

Day 1

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

day 11

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

 

 

 

 

 

3=วันแรกที่มีประจำเดือน

13=วันที่เริ่มการทดสอบการตกไข่ (วันที่ 11 ของรอบประจำเดือน)
 

 


หมายเหตุ : ถ้าความยาวรอบประจำเดือนสั้นกว่า 21 วันหรือนานกว่า 40 วัน ควรปรึกษาแพทย์ ถ้าคุณไม่สามารถคำนวณความยาวรอบประจำเดือนของคุณได้ คุณอาจเริ่มทดสอบวันที่ 11 นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนวันแรก ทั้งนี้เพราะค่าเฉลี่ยความยาวของรอบประจำเดือนนั้นเท่ากับ 28 วัน ให้ทำการทดสอบทุกวัน วันละ 1 ครั้ง นานติดต่อกัน 5 วัน หรือจนกว่าจะตรวจหาการเพิ่มของ LH ได้

การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

  เมื่อคุณได้ระบุวันที่คุณควรเริ่มต้นการทดสอบแล้วคุณควรเริ่มเก็บปัสสาวะของคุณในแต่ละวัน

   1. ไม่ควรใช้ปัสสาวะแรกในตอนเช้า 
   2.
เวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ คือช่วงระหว่าง 10.00 20.00 น.

   3. ควรงดดื่มน้ำหรือของเหลวประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเก็บตัวอย่างปัสสาวะ เนื่องจากน้ำหรือของเหลวอาจเจือจางฮอร์โมน LH ที่มีอยู่ในปัสสาวะได้


 ขั้นตอนการทดสอบ
 

  1.  กำหนดวันเพื่อเริ่มต้นการทดสอบ

  2. เก็บตัวอย่างปัสสาวะในแก้วแห้ง และสะอาด
 
  3.
ฉีกซองและนำชุดทดสอบออกจากซอง

  4. จุ่มชุดทดสอบลงในตัวอย่างปัสสาวะโดยให้ลูกศรบนแท่งชี้ไปยังปัสสาวะ ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที 

     หมายเหตุ : ระวังอย่าให้ปัสสาวะเกินเส้นสูงสุด (
Max line) บนแท่ง มิฉะนั้นผลจะคลาดเคลื่อน

   5.  นำแท่งทดสอบออกจากปัสสาวะ แล้ววางนอนกับพื้นที่เรียบ สะอาด แห้ง  และไม่ดูดซับน้ำ สำหรับเวลาที่อ่านผลการทดสอบที่เหมาะสมที่สุดคือที่ 5 นาที

   6. รอสีของเส้นทดสอบปรากฏ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของ LH ในปัสสาวะ โดยปกติผลเป็นบวกจะปรากฏผลในเวลาอันสั้น ประมาณ 40 วินาที อย่างไรก็ตาม การยืนยันผลการทดสอบที่เป็นลบใช้เวลาทำปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ 10 นาที   ทั้งนี้ไม่ควรอ่านผลหลังจากทำการทดสอบเกิน 30 นาที

 

          
       
     

 

วิธีอ่านผล

        การแปลผลการทดสอบว่ามี LH เพิ่มขึ้นระดับสูง (LH surge) หรือไม่ จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบความเข้มสีของเส้นทดสอบ (Test line) กับเส้นควบคุม (Control line) นอกจากนี้เส้นควบคุม (Control line) ยังใช้เพื่อยืนยันว่าคุณได้ทำการทดสอบได้อย่างถูกต้องด้วยหรือไม่

 

ผลเป็นบวก (Positive: LH surge):

          หากเห็นแถบสีสองแถบ และแถบทดสอบ (Test line) สีเข้มเท่ากับหรือเข้มกว่าแถบควบคุม (Control Line) แสดงว่ามี LH surge และไข่จะตกภายใน 24-36 ชั่วโมง แนะนำว่าควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากตรวจพบผลทดสอบเป็นบวกในครั้งแรก

 

ผลเป็นลบ (Negative: No LH surge):

          มีแถบควบคุม (Control line) ปรากฏเพียงแถบเดียว หรือแถบทดสอบ (Test Line) มีสีจางกว่าแถบควบคุม (Control line) หมายความว่า LH มีระดับใกล้เคียงหรือเป็นปกติ

 

ผลทดสอบไม่ถูกต้อง (Invalid result):

          ถ้าเส้นควบคุม (Control line) ไม่ปรากฏใน 5 นาที หรือเห็นแถบทดสอบ (Test line) แต่ไม่เห็นแถบควบคุม (Control line) แสดงว่าผลทดสอบไม่ถูกต้อง ให้ทำการทดสอบซ้ำกับชุดทดสอบชุดใหม่       

 click เพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ web จำหน่าย
- วิธีใช้ชุดทดสอบเพศทารก : Intelligender [12 สิงหาคม 2552 14:08 น.]
- วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบดิจิตอล Clearblue [12 สิงหาคม 2552 14:08 น.]
- การวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาวันตกไข่ [12 สิงหาคม 2552 14:08 น.]
- วิธีใช้กล้องส่องน้ำลาย เพื่อตรวจหาวันตกไข่ (Saliva Ovulation Microscope) [12 สิงหาคม 2552 14:08 น.]
- วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ (HCG Pregnancy Test) ชนิดจุ่มปัสวะ [12 สิงหาคม 2552 14:08 น.]
- วิธีใช้ชุดทดสอบหาระยะการตกไข่อย่างง่ายด้วยตัวเอง [12 สิงหาคม 2552 14:08 น.]
ดูทั้งหมด

    รายการสินค้า
     >>ชุดทดสอบการตกไข่
     >>ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
     >>กล้องตรวจวันตกไข่ ด้วยน้ำลาย
     >>ปรอทวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาวันตกไข่
     >>เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
     >>ชุดทดสอบฮอร์โมน FSH(วัยทอง)
     >>ชุดตรวจสอบอสุจิเบื้องต้นด้วยตนเอง
     >>เจลหล่อลื่น Pre-seed
     >>ชุดทดสอบเพศทารกในครรภ์
    วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้อยากมีลูก
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบการตกไข่
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
     - วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ แบบดิจิตอล
     - วิธีใช้ กล้องตรวจวันตกไข่ ด้วยน้ำลาย
     - วิธีวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาการตกไข่
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบเพศทารกในครรภ์
    การตั้งครรภ์
     - รู้จัก ฮอร์โมน ยามท้อง
     - เรียนรู้วงจรการตกไข่
     - สัญญาณการตั้งครรภ์
     - สัญญาณการตั้งครรภ์ 10 ประการ
     - เกิดอะไรขึ้นในช่วง 9 เดือนของการตั้งครรภ์
     - การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35
     - ภาวะโลหิตจางกับการตั้งครรภ์
    โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
     - สาวอายุ 30 กับคำว่า วัยทอง
     - มะเร็งปากมดลูก
     - Endometriosis
    บทความ สำหรับผู้อยากมีลูก
     - เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
     - การรักษาเพื่อการมีบุตร
     - การเลือกเพศบุตร
     - การตั้งครรภ์
     - โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
    รวมลิงค์น่าสนใจ
     - โปรแกรมคำนวณวันไข่ตก
     - ตารางคำนวณโอกาศการตั้งครรภ์
     - มาทายเพศของลูกในท้องกัน
     - รวมสาเหตุ ภาวะการไม่ตกไข่
     - ตั้งชื่อลูกน้อย ให้เป็นมงคล
     - Dumex
    Listคลีนิครักษามีบุตรยาก
    ตรวจสอบสถานะพัสดุ
    ข่าวรายวันที่เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
     - “กลยุทธ์” หยุดปัญหามีลูกยาก!
     - 360องศา ปัญหา
     - มีลูก "ยาก" ถึงเวลาตรวจ "สเปิร์ม"
     - Natural IVF/IVM ทางเลือกใหม่
     - ผู้ชายชอบกินสเต๊กมีเชื้ออสุจิเชื่องช้า
     - เมื่อหนู ๆ ไม่ยอมมาอุแว้...
     - ฮีโร่..งัดสารพัดเทคนิคช่วยผู้มีบุตรยาก
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 131
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,831,219
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
7 กรกฎาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by wecare2009.com
Engine by MAKEWEBEASY