ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
  วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ web จำหน่าย
วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบดิจิตอล Clearblue
[2 มกราคม 2553 19:57 น.]จำนวนผู้เข้าชม 39623 คน


Clearblue อุปกรณ์ตรวจการตั้งครรภ์ระบบดิจิตอล

แสดงผลแบบดิจิตอลขั้นสูงบอกผลว่าคุณกำลังตั้งครรภ์หรือไม่

   ถ้าทดสอบตามกำหนดวันที่รอบเดือนมาถึง สามารถทำการทดสอบได้ทุกช่วงเวลาของวันนั้น

   ถ้าทดสอบก่อนวันที่รอบเดือนมาถึง ให้ใช้ปัสสาวะแรกในตอนเช้าเพื่อทดสอบ

   เพื่อผลทดสอบที่ถูกต้องและแม่นยำ คุณต้องใช้ปัสสาวะแรกในตอนเช้าเพื่อทดสอบ

   หลีกเลียงอย่าให้อุปกรณ์โดนน้ำก่อนการทดสอบ

 

วิธีใช้

ขั้นตอนที่ 1 ทำการทดสอบ  เมื่อคุณพร้อมที่จะทดสอบ Clearblue เพียงนำ อุปกรณ์ทดสอบออกจากซองและถอดฝาออก

ทดสอบโดยสัมผัสกับปัสสาวะโดยตรง

·   จับอุปกรณ์ทดสอบในแนวตั้งให้แผ่นดูดซับชี้ลงข้างล่างผ่านปัสสาวะโดยตรงเพียง 5 วินาที

               

·   ระวังไม่ให้อุปกรณ์ทดสอบเปียกน้ำปัสสาวะ

·   ปิดฝาและวางอุปกรณ์ทดสอบในแนวราบ

หรือทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างน้ำปัสสาวะลงในภาชนะที่สะอาดแห้ง

·   จุ่มปลายแผ่นดูดซับชี้ลงข้างล่างให้สัมผัสกับน้ำปัสสาวะ 20 วินาที ดังรูป

                

·   ปิดฝาและวางอุปกรณ์ทดสอบในแนวราบเพื่อรออ่านผล

ขณะการทดสอบห้ามอุปกรณ์ทดสอบด้านที่มีแผ่นดูดซับชี้ขึ้นด้านบน                  

                 

 ขั้นตอนที่ 2 รอผลทดสอบ

·   สัญลักษณ์รอผลทดสอบจะกระพริบ บนจอแสดงผลแสดงว่าการทดสอบทำงานถูกต้อง

·   เมื่อสัญลักษณ์หยุดกระพริบผลจะปรากฏบนหน้าจอ หากไม่มีสัญลักษณ์รอผลทดสอบปรากฏขึ้นเลย โปรดดูคำถามข้อที่ 6 ในหัวข้อ คำถาม-คำตอบ

ขั้นตอนที่ 3 ผลทดสอบ

Clearblue มีตัวชี้วัด (Smart Dual Sensor) การแสดงผลรูปแบบดิจิทัลของอุปกรณ์ จะบอกโดยแสดงคำว่าคุณกำลังตั้งครรภ์หรือไม่

·   รอภายใน 3 นาทีหน้าจอจะแสดงผลทดสอบ

·   คำแสดงผลการทดสอบอาจปรากฏขึ้นก่อนตัวชี้วัดจะได้ผลทดสอบ ให้รอจนกระทั่งสัญลักษณ์รอผลทดสอบหยุดกระพริบเพื่อดูผลการทดสอบจากตัวชี้วัด อาจใช้เวลาเกินกว่า 3 นาที

·   บางครั้งผลทดสอบจะปรากฏขึ้นโดยใช้เวลาเพียง 1 นาที

·   หากผลทดสอบปรากฏว่าคำว่า "Pregnant" คุณควรปรึกษาแพทย์ แพทย์จะทำการนับอายุครรภ์โดยการยึดวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย การตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นราวๆ 2 สัปดาห์หลังจากประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย ตัวชี้วัดจะประมาณให้เมื่อคุณตั้งครรภ์

·   ตัวชี้วัดมีความแม่นยำ 92% เมื่อพบว่าคุณตั้งครรภ์ โดยประมาณจากฮอร์โมนตั้งครรภ์ Chorionic Gonadotrophin (hCG) ในปัสสาวะ ฮอร์โมนตั้งครรภ์ในผู้หญิงมีค่าผันแปรมากระหว่างผู้หญิงแต่ละคนจึงเป็นไปได้ว่าตัวชี้วัดให้ผลทดสอบผิดพลาดในบางครั้ง ความแม่นยำในการแปรผลทดสอบของอุปกรณ์จะถูกต้องถึง 99% เมื่อคุณทดสอบวันแรกตามระยะเวลาของการเริ่มมีรอบเดือน

การตีความผลทดสอบ

ผลทดสอบ

อายุครรภ์

อายุครรภ์ตามความเห็นแพทย์

(นับระยะรอบเดือน 28 วัน)

 

ผลทดสอบคือไม่ตั้งครรภ์

โปรดดูคำถามข้อที่ 12 ในหัวข้อคำถาม-คำตอบ

-

ผลทดสอบคือตั้งครรภ์แล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์

3-4 สัปดาห์

ผลทดสอบคือตั้งครรภ์แล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์

4-5 สัปดาห์

ผลทดสอบคือตั้งครรภ์แล้วประมาณ 3 สัปดาห์

5  สัปดาห์ ขึ้นไป

 

 Clearbule สามารถใช้ทดสอบการตั้งครรภ์ได้เมื่อ

        สามารถทดสอบการตั้งครรภ์ได้ 4 วันก่อนถึงวันแรกตามกำหนดของการเริ่มมีรอบเดือน ถ้าคุณทดสอบก่อนวันที่คาดว่าเริ่มมีรอบเดือนและได้รับผลทดสอบว่าไม่ตั้งครรภ์ "Not Pregnant" ยังคงมีโอกาสที่คุณอาจจะตั้งครรภ์ โปรดดูแผนผังด้านล่างจากการทดสอบทางคลินิกของ Clearblue

จำนวนวันก่อน

วันที่คาดว่าเริ่มมีรอบเดือน

% ตัวอย่างจากหญิงตั้งครรภ์

ให้ผลทดสอบ ตั้งครรภ์

-1

98%

-2

97%

-3

86%

-4

55%

 

                การหาระยะเวลาการเริ่มมีรอบเดือน คำนวณความยาวรอบเดือนของคุณโดยปกตินับจำนวนวันจากวันแรกของรอบเดือนจนกระทั่งถึงวันที่ก่อนรอบเดือนมาอีกครั้ง

·        หากคุณมีรอบเดือนผิดปกติ คุณควรใช้ระยะรอบเดือน เดือนล่าสุดก่อนการทดสอบ

·        หากไม่ทราบระยะรอบเดือนขอแนะนำให้ทดสอบไม่ต่ำกว่า 19 วันหลังจากครั้งสุดท้ายที่คุณมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน

หมายเหตุ :  หากผลคือไม่ตั้งครรภ์ และยังคงสงสัยการตั้งครรภ์  คุณอาจไม่ตั้งครรภ์จริงๆ หรือฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ไม่สูงขึ้น หรือ คุณนับระยะรอบเดือนผิด
             ·        ถ้าทดสอบก่อนกำหนดของการมีรอบเดือน ให้ทดสอบใหม่ตามกำหนดของการมีรอบเดือน

           ·        ถ้าทดสอบเกินกำหนดการมีรอบเดือน ควรทดสอบใหม่ใน 3 วัน

                    ถ้าผลยังคงเป็น ไม่ตั้งครรภ์และรอบเดือนคุณยังไม่มาควรปรึกษาแพทย์


ข้อผิดพลาดในการทดสอบ

ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบ อาจมีดังนี้

    Book Error
    

 

        ·        แผ่นดูดซับไม่ได้วางในแนวตั้งขณะจุ่มปัสสาวะ หรืออุปกรณ์ทดสอบไม่ได้วางแนบราบเมื่อดูดซับปัสสาวะแล้ว

·        ใช้ปัสสาวะน้อยเกินไปหรือมากเกินไป  

           คุณควรทดสอบอีกครั้งโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบใหม่และปฏิบัติตามคำแนะนำ

    Blank Error
   
      ถ้าหน้าจอแสดงผลไม่ขึ้นข้อความใดๆ หลังจากที่คุณได้ใช้อุปกรณ์ทดสอบกรุณาติดต่อ Clearblue Careline 

 การทิ้งอุปกรณ์ทดสอบ

 - ก่อนทิ้งให้ถอดแบตเตอรี่ออก โดยใช้เหรียญหมุนในช่องด้านท้ายเพื่อเปิดด้านหลังของอุปกรณ์

 - ถอดแบตเตอรี่ออกและทิ้งในถังขยะที่เหมาะสม ห้ามเผา ห้ามกลืน เก็บให้ห่างจากเด็ก

 - ทิ้งส่วนที่เหลือลงในถังที่เหมาะสม

Click เพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่ web จำหน่าย


วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ web จำหน่าย
- วิธีใช้ชุดทดสอบเพศทารก : Intelligender [2 มกราคม 2553 19:57 น.]
- วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์แบบดิจิตอล Clearblue [2 มกราคม 2553 19:57 น.]
- การวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาวันตกไข่ [2 มกราคม 2553 19:57 น.]
- วิธีใช้กล้องส่องน้ำลาย เพื่อตรวจหาวันตกไข่ (Saliva Ovulation Microscope) [2 มกราคม 2553 19:57 น.]
- วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ (HCG Pregnancy Test) ชนิดจุ่มปัสวะ [2 มกราคม 2553 19:57 น.]
- วิธีใช้ชุดทดสอบหาระยะการตกไข่อย่างง่ายด้วยตัวเอง [2 มกราคม 2553 19:57 น.]
ดูทั้งหมด

    รายการสินค้า
     >>ชุดทดสอบการตกไข่
     >>ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
     >>กล้องตรวจวันตกไข่ ด้วยน้ำลาย
     >>ปรอทวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาวันตกไข่
     >>เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
     >>ชุดทดสอบฮอร์โมน FSH(วัยทอง)
     >>ชุดตรวจสอบอสุจิเบื้องต้นด้วยตนเอง
     >>เจลหล่อลื่น Pre-seed
     >>ชุดทดสอบเพศทารกในครรภ์
    วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้อยากมีลูก
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบการตกไข่
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
     - วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ แบบดิจิตอล
     - วิธีใช้ กล้องตรวจวันตกไข่ ด้วยน้ำลาย
     - วิธีวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาการตกไข่
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบเพศทารกในครรภ์
    การตั้งครรภ์
     - รู้จัก ฮอร์โมน ยามท้อง
     - เรียนรู้วงจรการตกไข่
     - สัญญาณการตั้งครรภ์
     - สัญญาณการตั้งครรภ์ 10 ประการ
     - เกิดอะไรขึ้นในช่วง 9 เดือนของการตั้งครรภ์
     - การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35
     - ภาวะโลหิตจางกับการตั้งครรภ์
    โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
     - สาวอายุ 30 กับคำว่า วัยทอง
     - มะเร็งปากมดลูก
     - Endometriosis
    บทความ สำหรับผู้อยากมีลูก
     - เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
     - การรักษาเพื่อการมีบุตร
     - การเลือกเพศบุตร
     - การตั้งครรภ์
     - โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
    รวมลิงค์น่าสนใจ
     - โปรแกรมคำนวณวันไข่ตก
     - ตารางคำนวณโอกาศการตั้งครรภ์
     - มาทายเพศของลูกในท้องกัน
     - รวมสาเหตุ ภาวะการไม่ตกไข่
     - ตั้งชื่อลูกน้อย ให้เป็นมงคล
     - Dumex
    Listคลีนิครักษามีบุตรยาก
    ตรวจสอบสถานะพัสดุ
    ข่าวรายวันที่เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
     - “กลยุทธ์” หยุดปัญหามีลูกยาก!
     - 360องศา ปัญหา
     - มีลูก "ยาก" ถึงเวลาตรวจ "สเปิร์ม"
     - Natural IVF/IVM ทางเลือกใหม่
     - ผู้ชายชอบกินสเต๊กมีเชื้ออสุจิเชื่องช้า
     - เมื่อหนู ๆ ไม่ยอมมาอุแว้...
     - ฮีโร่..งัดสารพัดเทคนิคช่วยผู้มีบุตรยาก
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 152
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,837,805
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 กรกฎาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by wecare2009.com
Engine by MAKEWEBEASY