ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
    เรื่องเกี่ยวกับการมีบุตรยาก
ภาวะการมีบุตรยาก
[27 มกราคม 2553 12:48 น.]จำนวนผู้เข้าชม 17378 คน



ภาวะการมีบุตรยาก แม้ว่าจะไม่ใช่โรค แต่ก็เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์สำหรับคู่สมรสที่หวังอยากมีลูก เพื่อให้เป็น ครอบครัวที่สมบูรณ์ เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์มุ่งหวังจะช่วยสานความฝันของคู่สมรส เพื่อให้กำเนิดลูกน้อยตามที่ต้องการ ด้วยการแสวงหาเทคโนโลยีด้านการรักษา ผู้มีบุตรยาก การผ่าตัดส่องกล้องหาสาเหตุ การมีบุตรยาก การตรวจระดับฮอร์โมน ไป จนถึงการมีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยในการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากจากสาเหตุต่างๆ

 

> การรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์วิธีต่างๆ

 

1.การคัดเชื้อเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก (Intra-Uterine Insemination : IUI) โดย ให้สามีเก็บน้ำเชื้อในวันที่มีการตกไข่ของภรรยา แล้วใช้ทำการตรวจและนำมาผ่านขบวนการคัดแยกเลือกเฉพาะตัวอสุจิที่ แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูกโดย ตรง อันเป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าไปผสมกับไข่ ฝ่ายหญิงได้ดีขึ้น ทำให้อัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้น

 

2.กิ๊ฟท์ (Gamete Intrafallopian Transfer : GIFT) คือ ขบวนการกระตุ้นไข่จนได้ขนาดที่เหมาะสม จากนั้นทำการเก็บไข่ และนำไข่ที่เจาะเก็บออกมาได้นั้น พร้อมกับเชื้ออสุจิของสามี ย้ายเข้าสู่ท่อนำไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิภายใน ร่างกายฝ่ายหญิงคล้ายขบวนการตามธรรมชาติ

 

3.เด็กหลอดแก้วหรือ ไอ.วี.เอฟ. (In Vitro Fertilization : IVF) เมื่อผ่านขบวน การกระตุ้นไข่ และได้ทำการเก็บไข่ผ่านทางช่อง คลอด นำมาผสมกับเชื้ออสุจิของสามีในสภาพ แวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ตัวอ่อน จากนั้น เลี้ยงในตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนแบ่งตัวเป็นระยะ 8-16 เซลล์ หรือเลี้ยงจนเป็นระยะบลาสโตซีสท์ แล้วค่อยย้ายกลับเข้าไปในโพรงมดลูกต่อไป

 

4.การฉีดอสุจิเพียงหนึ่งตัวเข้าไปในเซลล์ ไข่หรืออิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection : ICSI) สำหรับคู่สมรสที่สามีมีเชื้อ อสุจิน้อยมากจนไม่สามารถปฏิสนธิ ได้เอง หรือตรวจไม่พบตัวอสุจิเลย แต่อัณฑะยังมีการ ผลิตอสุจิอยู่ สามารถใช้ขบวนการช่วยปฏิสนธิ โดยการใช้เข็มแก้วเล็กๆ คัดเลือกและทำการฉีดอสุจิที่แข็งแรงเพียง 1 ตัว (จากการช่วยตัวเองที่มีตัวอสุจิน้อยและไม่แข็งแรงเจาะดูดจากอัณฑะ หรือตัดชิ้นเนื้อจากอัณฑะ) เข้าไปในไข่โดยตรง แล้วจึงทำเลี้ยงต่อให้กลายเป็นตัวอ่อน ก่อนทำการย้ายกลับเข้าไปใน โพรงมดลูกต่อไป

 

> เมื่อใดควรเริ่มพบแพทย์

 

คู่สมรสที่แต่งงานนานกว่า 1 ปี โดยไม่ได้คุมกำเนิด และมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ แต่ยังไม่ตั้งครรภ์ ถือว่ามี ภาวะมีบุตรยากควรไปปรึกษาแพทย์ ซึ่งแพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อทำการหาสาเหตุ โดยมักมีสาเหตุใหญ่ๆ 3 ประการ ได้แก่ มีปัญหาของการตกไข่, ท่อนำไข่อุดตัน หรือมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน และสามีเชื้ออสุจิอ่อน ไม่มีตัว อสุจิ หรือทำหมันมาแล้ว แต่ต้องการมีบุตรอีก

 

แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและให้ การรักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบ เช่นให้ ฝ่ายหญิงทายากระตุ้นการตกไข่ ทำการส่องกล้อง เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของการมีบุตรยาก การมีพังผืด ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และในบางกรณีสามารถ ผ่าตัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในการผ่าตัด ครั้งเดียวกันนี้ จากนั้นจะทำการรักษาโดย การให้ทานยาหรือฉีด ยาเพื่อกระตุ้น การเจริญของฟองไข่ร่วมกับการคัดเชื้อเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูกโดยตรง เมื่อรักษาด้วยวิธีข้างต้นแล้วยังไม่ตั้งครรภ์ แพทย์จะพิจารณารักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการ เจริญพันธุ์ขั้นต่อไป ได้แก่ เด็กหลอดแก้ว

 

....................
ที่มา:  สยามธุรกิจ ฉบับที่ 1068 ประจำวันที่ 23-1-2010  ถึง 26-1-2010 
           http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413342647

เรื่องเกี่ยวกับการมีบุตรยาก
- ปัญหาคาใจ คนไม่มีบุตร [27 มกราคม 2553 12:48 น.]
- อยากมีลูก แต่ไม่อยากไปหาหมอ [27 มกราคม 2553 12:48 น.]
- ภาวะการมีบุตรยาก [27 มกราคม 2553 12:48 น.]
- คำถาม ยาเม็ดคุมกำเนิดมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร? [27 มกราคม 2553 12:48 น.]
- กินอะไรช่วยได้ [27 มกราคม 2553 12:48 น.]
- 8 คำถามสุดฮิตของคนมีลูกยาก (ตอนจบ) [27 มกราคม 2553 12:48 น.]
- 8 คำถามสุดฮิตของคนมีลูกยาก (ตอนที่ 1) [27 มกราคม 2553 12:48 น.]
- สาเหตุร่วมการมีบุตรยากของสามีและภรรยา [27 มกราคม 2553 12:48 น.]
- สาเหตุการมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายหญิง [27 มกราคม 2553 12:48 น.]
- สาเหตุการมีบุตรยากในฝ่ายชาย [27 มกราคม 2553 12:48 น.]
ดูทั้งหมด

    รายการสินค้า
     >>ชุดทดสอบการตกไข่
     >>ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
     >>กล้องตรวจวันตกไข่ ด้วยน้ำลาย
     >>ปรอทวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาวันตกไข่
     >>เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
     >>ชุดทดสอบฮอร์โมน FSH(วัยทอง)
     >>ชุดตรวจสอบอสุจิเบื้องต้นด้วยตนเอง
     >>เจลหล่อลื่น Pre-seed
     >>ชุดทดสอบเพศทารกในครรภ์
    วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้อยากมีลูก
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบการตกไข่
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
     - วิธีใช้ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ แบบดิจิตอล
     - วิธีใช้ กล้องตรวจวันตกไข่ ด้วยน้ำลาย
     - วิธีวัดอุณหภูมิ BBT เพื่อหาการตกไข่
     - วิธีใช้ ชุดทดสอบเพศทารกในครรภ์
    การตั้งครรภ์
     - รู้จัก ฮอร์โมน ยามท้อง
     - เรียนรู้วงจรการตกไข่
     - สัญญาณการตั้งครรภ์
     - สัญญาณการตั้งครรภ์ 10 ประการ
     - เกิดอะไรขึ้นในช่วง 9 เดือนของการตั้งครรภ์
     - การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35
     - ภาวะโลหิตจางกับการตั้งครรภ์
    โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
     - สาวอายุ 30 กับคำว่า วัยทอง
     - มะเร็งปากมดลูก
     - Endometriosis
    บทความ สำหรับผู้อยากมีลูก
     - เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
     - การรักษาเพื่อการมีบุตร
     - การเลือกเพศบุตร
     - การตั้งครรภ์
     - โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
    รวมลิงค์น่าสนใจ
     - โปรแกรมคำนวณวันไข่ตก
     - ตารางคำนวณโอกาศการตั้งครรภ์
     - มาทายเพศของลูกในท้องกัน
     - รวมสาเหตุ ภาวะการไม่ตกไข่
     - ตั้งชื่อลูกน้อย ให้เป็นมงคล
     - Dumex
    Listคลีนิครักษามีบุตรยาก
    ตรวจสอบสถานะพัสดุ
    ข่าวรายวันที่เกี่ยวกับการมีบุตรยาก
     - “กลยุทธ์” หยุดปัญหามีลูกยาก!
     - 360องศา ปัญหา
     - มีลูก "ยาก" ถึงเวลาตรวจ "สเปิร์ม"
     - Natural IVF/IVM ทางเลือกใหม่
     - ผู้ชายชอบกินสเต๊กมีเชื้ออสุจิเชื่องช้า
     - เมื่อหนู ๆ ไม่ยอมมาอุแว้...
     - ฮีโร่..งัดสารพัดเทคนิคช่วยผู้มีบุตรยาก
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 104
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,837,757
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 กรกฎาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by wecare2009.com
Engine by MAKEWEBEASY